Veurne / 30 of 40 euro

De rechtsplegingsvergoeding

Een uiteenzetting door raadsheer en kamervoorzitter Bart Van den Bergh (hof van beroep Antwerpen)

Op 15 jaar tijd heeft zich een uitgebreide rechtspraak ontwikkeld over deze materie. Dit is ook logisch, aangezien het Gerechtelijk Wetboek amper een handvol wetsartikelen heeft gespendeerd aan deze materie.

Toch is het belang van de RPV groot: voor in geld waardeerbare vorderingen kan deze een bedrag vertegenwoordigen van maar liefst 45.000 EUR.

In deze opleiding ligt de focus op de concrete rechtspraktijk.

  • Wanneer: donderdag 23 november 2023 om 18.00 uur
  • Locatie: gerechtsgebouw Veurne, Peter Benoitlaan 2 (vergaderzaal griffie onderzoek, derde verdieping, lokaal 3.3)
  • Kostprijs: 30 euro voor advocaat-stagiairs en 40 euro voor tableau-advocaten, te betalen op het rekeningnummer BE94 3800 1557 2514 van CJB Veurne met vermelding van 'naam + PV 23/11/2023'
  • Permanente vorming: er werden twee punten aangevraagd bij de OVB
Inschrijven