Corona laatste update: 06/03/2022
KULAK of WEBINAR / 70 of 80 euro

Deontologie: capita selecta

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur en worden aangeboden in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de KULAK, met een hapje en drankje tijdens de pauze.

Voor wie liever de studieavond online wenst te volgen, geen probleem. Beide opties worden aangeboden.

 

Deontologie: capita selecta

16 mei 2023  |  Mr. Nicolaas Vinckier

Tijdens de lezing komen volgende thema’s aan bod: de bronnen van deontologie, de vertrouwelijkheid van de briefwisseling met inbegrip van de mogelijk op til zijnde veranderingen, het Salduz-reglement, de bepalingen van confraterniteit, de perimeter: welke activiteiten en beroepen kan men naast het advocatenberoep uitoefenen met aandacht voor mogelijke wetswijzigingen en tot slot de multidisciplinaire samenwerking.
 

Over de spreker

Mr. Nicolaas Vinckier is sinds 1999 advocaat te Roeselare. Hij is lid van de commissie deontologie van de Orde van Vlaamse Balies en van het departement studie en advies van de balie West-Vlaanderen. Hij is tevens lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. Daarnaast is hij redactielid van het tijdschrift 'Today’s Lawyer'.

Hij is medeauteur van het boek 'Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur' dat uitgegeven werd door Larcier.