Hieronder vindt u een overzicht van de formaliteiten die u moet voldoen bij een verzoek tot opname, onderbreking of weglating. Bij vragen kan u terecht bij het secretariaat via info@baliewestvlaanderen.be.

 

  Stagiairs

   Opname op de lijst van advocaten-stagiairs (eerste inschrijving)

   • Brief aan de stafhouder met uw verzoek tot opname op de lijst van advocaten-stagiairs (met vermelding van de datum van uw diploma en met vermelding van de naam van uw stagemeester en uw handtekening)
   • Stageovereenkomst (modelovereenkomst)
   • Pasfoto
   • Bewijs openen derdenrekening
   • Volmacht aan de stafhouder inzake de derdenrekening
   • Bewijs openen kantoorrekening
   • Verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs (modeldocument)
   • Vertrouwelijke verklaring aan de stafhouder (modeldocument)
   • Document inzake gebruik persoonsgegevens (modeldocument)
   • Bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen
   • Online inschrijving via www.advocaat.be
   • Download hier de infomap
   • Opgelet: daarnaast zijn er nog enkele andere formaliteiten waaraan u dient te voldoen. Neem contact op met het baliesecretariaat voor meer info.
     

   Opname op de lijst van advocaten-stagiairs komende van een andere balie

   • Brief met uw verzoek tot opname op de lijst van advocaten-stagiairs met vermelding van de datum waarop u wenst te worden opgenomen
   • Pasfoto
   • Kopie diploma
   • Privacyverklaring (modeldocument)
   • Document verbintenis (modeldocument)
   • Model vertrouwelijke verklaring aan stafhouder (modeldocument)
   • Contactgegevens kantoor (modeldocument)
   • Stageovereenkomst (modelovereenkomst)
   • Eventueel uw oude stageverslagen en het verslag van de BJB-voorzitter.
     

   Onderbreking stage

   • Brief met verzoek tot onderbreking met vermelding van de ingangsdatum van de onderbreking
   • Advocatenkaart
   • Vestiairesleutel (indien van toepassing)
   • Bewijs afsluiting derdenrekening alsook de rekeninguittreksels en het boekhoudjournaal van het vorige kalenderjaar tot op datum van afsluiting
   • Opgelet: dit verzoek is slechts één jaar geldig. U dient binnen de elf maanden na goedkeuring van de onderbreking een gemotiveerd nieuw verzoek in te dienen indien u de onderbreking wenst te verlengen.
     

   Opname op het tableau na voltooiing van de stage

   • Brief met uw verzoek tot opname op het tableau met vermelding van de datum waarop u wenst te worden opgenomen
   • Stageverslag stagiair met betrekking tot alle stagemeesters (modeldocument)
   • Stageverslag stagemeesters (modeldocument)
   • Verzoek tot inschrijving op het tableau (modeldocument)
   • Attest beroepsbekwaamheid
   • Bewijs aansluiting sociaal verzekeringsfonds
   • Overzicht pro Deo dossiers
   • Indien u ook stage volgde aan een andere balie, dient u een verslag van de BJB-voorzitter van vorige balies te voegen
     

   Weglating van de lijst van advocaten-stagiairs naar aanleiding van overstap naar een andere balie

   • Brief met uw verzoek tot weglating, met vermelding van de balie waar u uw opname vraagt
   • Vestiairesleutel (indien u hierover beschikt)
   • Uw contactgegevens waarop we u in de toekomst kunnen bereiken
     

   Weglating van de lijst van advocaten-stagiairs

   • Brief met verzoek tot weglating met vermelding van de gewenste datum van weglating
   • Advocatenkaart
   • Vestiairesleutel (indien van toepassing)
   • Bewijs afsluiting derdenrekening alsook de rekeninguittreksels en het boekhoudjournaal van het vorige kalenderjaar tot op datum van afsluiting
   • Uw contactgegevens waarop we u in de toekomst kunnen bereiken


   Stagemeesters

    Opname op de lijst van stagemeesters

    • Brief met verzoek tot opname op de lijst van stagemeesters met vermelding van de datum waarop u wenst te worden opgenomen op de lijst
    • Bewijs behalen voldoende punten permanente vorming tijdens de laatste twee gerechtelijke jaren (twintig punten per gerechtelijk jaar)
    • U dient daarnaast minstens zeven jaar ingeschreven zijn geweest op het tableau
      

    Tableau-advocaten

     Opname op het tableau / heropname

     • Brief met uw verzoek tot opname met vermelding van de datum waarop u wenst te worden opgenomen
     • Pasfoto
     • Kopie diploma
     • Privacyverklaring (modeldocument)
     • Mandaat stafhouder (modeldocument)
     • Model vertrouwelijke verklaring aan stafhouder (modeldocument)
     • Contactgegevens kantoor (modeldocument)
       

     Openen bijkantoor (indien u al uw hoofdkantoor heeft binnen de balie West-Vlaanderen)

     • Brief met verzoek tot openen bijkantoor en vermelding van het kantooradres.
       

     Wijzigen van inschrijving C-tableau naar A-tableau (indien u uw bijkantoor bij de balie van West-Vlaanderen had en uw hoofdkantoor bij een andere balie en u uw hoofdkantoor bij balie West-Vlaanderen wenst te houden)

     Weglating van het tableau naar aanleiding van overstap naar een andere balie

     • Brief met uw verzoek tot weglating, met vermelding van de balie waar u uw opname vraagt
     • Vestiairesleutel (indien u hierover beschikt)
     • Uw contactgegevens waarop we u in de toekomst kunnen bereiken
       

     Weglating van het tableau

     • Brief met uw verzoek tot weglating met vermelding van de datum van weglating
     • Advocatenkaart
     • Bewijs afsluiting derdenrekening alsook de rekeninguittreksels en het boekhoudjournaal van het vorige kalenderjaar tot op datum van afsluiting
     • Vestiairesleutel (indien van toepassing)
     • Contactgegevens waarop we u in de toekomst kunnen bereiken
       

     Opname op de lijst van ere-advocaten

     • Brief waarin u verzoekt tot opname op de lijst van ere-advocaten

      

     Documenten raadsbeslissingen