KULAK of WEBINAR / 70 of 80 euro

Een nieuwe start voor de collectieve schuldenregeling met JustRestart

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur en worden aangeboden in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de KULAK, met een hapje en drankje tijdens de pauze.

Voor wie liever de studieavond online wenst te volgen, geen probleem. Beide opties worden aangeboden.

 

Een nieuwe start voor de collectieve schuldenregeling met JustRestart

18 april 2023  |  Afdelingsvoorzitter Steven Bouckaert

In 2023 bestaat het systeem van de collectieve schuldenregeling 25 jaar. Tienduizenden mensen werden, als verzoeker, schuldeiser of schuldbemiddelaar, met het systeem geconfronteerd.

In deze uiteenzetting worden de krachtlijnen van de collectieve schuldenregeling toegelicht. Er is tevens aandacht voor enkele recente ontwikkelingen, waaronder het nieuwe platform JustRestart.
 

Over de spreker

Steven Bouckaert studeerde rechten aan de KU Leuven en de Universiteit van Stellenbosch. In 2007 behaalde hij zijn doctoraat bij professor Marie-Claire Foblets over het onderwerp van de grondrechtenbescherming ten overstaan van documentloze vreemdelingen. Zijn proefschrift werd bekroond met de driejaarlijkse Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht.

Hij doceerde de afgelopen jaren als gastprofessor het vak vreemdelingenrecht aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.

Sinds 2008 werkt hij als rechter in de arbeidsrechtbank Gent. Sedert 2016 is hij afdelingsvoorzitter voor de afdeling Gent. Hij coördineert de uniforme CSR-werking en is het aanspreekpunt voor vragen omtrent het Vademecum voor de schuldbemiddelaars.