Corona laatste update: 06/03/2022
KULAK of WEBINAR / 70 of 80 euro

Het nieuwe jeugddelinquentierecht in al zijn facetten - herstelrecht en alternatieve maatregelen to the point

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur en worden aangeboden in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de KULAK, met een hapje en drankje tijdens de pauze.

Voor wie liever de studieavond online wenst te volgen, geen probleem. Beide opties worden aangeboden.

 

Het nieuwe jeugddelinquentierecht in al zijn facetten - herstelrecht en alternatieve maatregelen to the point

28 maart 2023  |  Jeugdrechters Godelieve Scherrens en Ellen Van Royen en COHEsie

Het “nieuwe” jeugddelinquentiedecreet is in werking sinds 1 september 2019. Het decreet beoogt een snelle, duidelijke, afgebakende en constructieve reactie, waarbij de verantwoordelijkheid en het initiatief zoveel mogelijk aan de jongere zelf wordt gelaten. Het is de bedoeling de jongere meer te beschouwen en benaderen als verantwoordelijke jonge mens, eerder dan als handelingsonbekwame, onverantwoordelijke en te beschermen kind. De jeugdrechters belichten het huidige wettelijk kader en de toepassing ervan in de praktijk.

HCA-dienst COHEsie bespreekt de kansen die herstelgerichte en constructieve afhandeling biedt voor de jongeren, het slachtoffer en hun respectievelijke context. De alternatieve maatregelen, aangeboden door het parket of de jeugdrechtbank, worden to the point uitgelegd, met focus op het positief project, waarbij COHEsie instaat voor de uitwerking en opvolging van het project.
 

Over de spreker

Godelieve Scherrens en Ellen Van Royen zijn beiden jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, sectie jeugd. Daarnaast zetelt mevrouw Scherrens in de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en zetelt mevrouw Van Royen bij diezelfde rechtbank als familierechter.

Sofie Vanderleen, Dagmar Bruggeman, Maarten Sturtewagen en Erlinda Daki hebben allen een orthopedagogische achtergrond en zijn aan de slag bij COHEsie als delictgericht contextbegeleider, herstelbemiddelaar of begeleider bij het herstelgericht groepsoverleg, de gemeenschapsdienst en/of het positief project.