Corona laatste update: 06/03/2022
KULAK of WEBINAR / 70 of 80 euro

Inleiding vreemdelingenrecht: internationale bescherming en gezinshereniging

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur en worden aangeboden in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de KULAK, met een hapje en drankje tijdens de pauze.

Voor wie liever de studieavond online wenst te volgen, geen probleem. Beide opties worden aangeboden.

 

Inleiding vreemdelingenrecht: internationale bescherming en gezinshereniging

28 februari 2023  |  Mevrouw Helena De Vylder

Het vreemdelingenrecht is een complexe materie die bovendien aan continue wijzigingen onderhevig is. Deze opleiding focust op twee van de meest voorkomende verblijfsstatuten, die bovendien vaak tot betwistingen aanleiding geven: internationale bescherming en gezinshereniging.

De vorming verduidelijkt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een statuut, evenals de procedure en vaak voorkomende knelpunten. De focus ligt op de rol die de advocaat speelt doorheen de volledige procedure. Er wordt ingezoomd op het verkrijgen van verblijfsstatus als vluchteling, subsidiair beschermde of gezinshereniger en op de beroepsprocedure in het geval van negatieve beslissingen.
 

Over de spreker

Helena De Vylder is master in de rechten en behaalde ook een bijkomende master in de mensenrechten. Zij is actief als referendaris bij de arbeidsrechtbank Gent. Ze staat rechters bij in het voorbereiden van zittingen en het schrijven van vonnissen in sociale zekerheid, sociale bijstand en arbeidsrecht.

Haar expertise situeert zich hoofdzakelijk in het vreemdelingenrecht, asielrecht en sociaal recht. Ze werkte als jurist vreemdelingenrecht voor het Agentschap Integratie en Inburgering, voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen en als onderzoeker voor het Human Rights Centre van de UGent.