Inschrijving mandaten en ambtshalve aanstellingen


Waarde confrater

Het Bureau voor Juridische Bijstand is verplicht lijsten aan te leggen met het oog op het aanstellen van advocaten in het kader van de mandaten en ambtshalve aanstellingen.

Inschrijven voor de lijsten is vanaf vandaag mogelijk tot en met maandag 19 december voor de lijsten van januari 2023.

Door de nieuwe module is het mogelijk om zich tijdens het jaar in-en uit te schrijven voor de mandaten-en ambtshalve aanstellingen. De lijsten zullen maandelijks opgesteld worden. We verzoeken u dan ook telkens uiterlijk de 10de van de maand uw inschrijving te hebben gewijzigd voor de komende maand indien u dat wenst. Indien u niets wijzigt blijft de inschrijving ook ongewijzigd
 

Hoe inschrijven

Voor de ambtshalve aanstellingen en mandaten verloopt de inschrijving via de nieuwe module / advocatenfiche (links op het scherm) / mijn inschrijving / kolom permanenties.

U kan uw inschrijving bewerken door op het potlood in de rechterkolom te klikken. Indien u zich wenst in te schrijven dient u de grijze knop naar rechts te schuiven. Eens de keuze definitief is dient u onderaan op de groene knop ‘doorsturen naar BJB’ te klikken.

De mandaten en ambtshalve aanstellingen bevatten volgende permanenties:

 • GAS-boete minderjarigen
 • veiligheid voetbalwedstrijden
 • bewindvoerder
 • geesteszieke
 • te beschermen / beschermde persoon
 • permanentie jeugdrechtbank
 • Voogdij minderjarigen
 • herstelbemiddeling minderjarigen
 • schuldbemiddelaar
 • tuchtrecht gedetineerden / geïnterneerden
 • dringende beroepen vreemdelingen
   

U zal rekening willen houden met artikel 6 van het BJB-reglement met betrekking tot de ambtshalve aanstellingen:

"Artikel 6: Aanstelling van advocaten.

6.1. Ambtshalve aanstellingen: advocaten  kunnen ambtshalve worden aangesteld door de stafhouder of door de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand, wanneer krachtens de wet een advocaat moet worden toegevoegd zoals voorzien in art. 508/21 tot en met 508/23 Ger.Wb.; wanneer de stafhouder ambtshalve een advocaat aanstelt, stelt de advocaat het bureau voor juridische bijstand hiervan in kennis, waarna het bureau voor juridische bijstand de aanstelling verder opvolgt.

De balie West – Vlaanderen houdt permanentielijsten per materie bij ( o.m. geesteszieken, jeugdrechtbank, tucht in gevangenissen…). De advocaat dient jaarlijks opgave te doen op welke lijst hij/zij wenst opgenomen te worden, mits hij/zij aan de voorwaarden voldoet zoals opgelegd in punt 4.6 van huidig reglement.

Bij de ambtshalve aanstelling wordt een advocaat aangesteld van het kanton en/of een aangrenzend kanton van de woon- en of verblijfplaats van de rechtzoekende (zie bijlage reglement) en rekening houdend met de volgorde bepaald op de lijsten."

Wil er rekening mee houden dat voor wat betreft de ambtshalve aanstellingen geesteszieken en te beschermen / beschermde persoon u slechts vier kantons kunt selecteren, nl. het kanton waar uw kantoor gevestigd is en de drie aangrenzende kantons.

De opdeling per postcode evenals de kaart met opdeling van het gerechtelijk arrondissement in de kantons kan u 
hier raadplegen.


 

Inschrijvingstermijn

U heeft er alle belang bij om u zo snel mogelijk in te schrijven, en dit tegen 19 december 2022 om 24u voor de lijsten van januari 2023.

Er wordt geen maandelijkse oproep gelanceerd. Zoals aangegeven blijft de inschrijving ongewijzigd, tenzij u uiterlijk de 10de van de maand uw inschrijving hebt gewijzigd zodat dit in rekening kan worden gebracht voor de maand daaropvolgend.

Met confraternele groet
 

Filip Mourisse
Voorzitter BJB West-Vlaanderen
bjb@baliewestvlaanderen.be

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.