Kandidaat-raadslid Tim De Vogelaere: "Stel je eens voor dat een chirurg drie uur voor een operatiezaal zou moeten wachten omdat een vorige operatie bezig is."

Van 24 juni tot en met 27 juni 2024 kan u stemmen voor de stafhouder, vicestafhouder, leden van de raad van de Orde en leden van de algemene vergadering. Er wordt tevens een stagiairsvertegenwoordiger verkozen.

Met Henri gingen we even ons oor te luisteren leggen bij kandidaat-raadslid mr. Tim De Vogelaere.

 

Tim, voor degenen die jou niet kennen, kan je je even voorstellen?

Ik ben sinds 2008 actief als advocaat aan onze mooie balie, eerst onder het stagemeesterschap van en in associatie met mr. Arnold Gits en sedert 2016 in samenwerking en later associatie met mrs. Jan en Sarah Leysen in Kortrijk. Ik leg me voornamelijk toe op het familiaal vermogensrecht, maar pleit ook geregeld eens een dossier inzake bijvoorbeeld strafrecht of algemeen burgerlijk recht.
 

De organisatie van de balie is voor jou geen onbekend terrein. Kan je daar iets meer over vertellen?

Ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met de balie toen ik als stagiair deelnam aan diverse pleitwedstrijden, zoals de Zuidelijke Pleitwedstrijd in Breda en het Vlaams Pleitjuweel (Tim won de lokale pleitwedstrijd voor advocaat-stagiairs in 2009 en het Vlaams Pleitjuweel in 2010, nvdr). De sfeer die daar toen hing, waarbij een aantal advocaten zich belangeloos inzetten voor hun balie, sprak me enorm aan. Ik heb me toen kandidaat gesteld voor de Conferentie Jonge Balie Kortrijk, waar ik een viertal jaar in het bestuur heb gezeten, met een resem aan prachtige herinneringen en mooie vriendschappen tot gevolg.
 

De vier Conferenties in West-Vlaanderen hebben er destijds voor gekozen om niet mee te fusioneren. Vooralsnog uniek voor een fusiebalie in Vlaanderen. Een goede beslissing?

Een zeer goede beslissing. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Op zich genomen was ik een grote voorstander van de fusie van de balies, maar dit doortrekken naar de Conferenties vond ik een brug te ver. Door deze lokaal te houden blijft er een grotere voeling met de jonge advocaten ter plaatse mogelijk en is de afstand voor jonge confraters naar de Conferenties letterlijk en figuurlijk minder groot.
 

Je bent een nieuwe kandidaat voor de komende verkiezingen. Wat wil je graag realiseren als je wordt verkozen tot raadslid?

Ik wens mee te werken aan betere dialoog met de overige actoren van justitie, waaronder de hoven en rechtbanken. Het is geen schande om als beroepsgroep eens op onze strepen te staan. Notarissen en gerechtsdeurwaarders doen dit voortdurend. Soms zijn we daar denk ik wat te braaf in. We moeten meer in gesprek gaan en op zoek gaan naar een werkbare en uniforme manier van werken.

Al te vaak zijn we nu overgeleverd aan de willekeur van een bepaalde rechtbank of griffie.

Stel je eens voor dat een chirurg drie uur voor een operatiezaal zou moeten wachten omdat een vorige operatie bezig is. Of dat men één of andere CEO een uur laat rijden om dan doodleuk mee te delen dat de vergadering niet doorgaat. Dat is toch totaal ondenkbaar. Maar toch laten we dat allemaal iets te vaak gebeuren. Hier kan de balie volgens mij een cruciale rol in spelen.
 

Welke herinnering uit jouw beroepsleven doet je nog steeds glimlachen?

De talloze anekdotes. Vooral tijdens de consultaties leer je de mensen goed kennen, met al hun grote en kleine kanten. Als advocaat en vertrouwenspersoon moeten we de mensen uiteraard serieus nemen. Maar dikwijls zijn verhalen of gebeurtenissen tijdens consultaties dermate hilarisch dat het niet eenvoudig is om de lachspieren onder controle te houden. Nu, dat lukt wel hoor, maar achteraf denk je daar dan met een glimlach op terug en besef je dat we echt wel een fijne job hebben.
 

Heb je een levensspreuk?

Neem jezelf en het leven niet te serieus. Je overleeft het toch niet…
 

Succes met de verkiezingen, Tim!
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.