Kijk gegevens fiscale fiche en rekeningnummer pro-Deovergoedingen na tegen uiterlijk 24 april 2023

Ontving u in 2022 een vergoeding in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand? Kijk dan zeker op het privaat luik uw 'Gegevens fiscale fiche pro-Deovergoeding’ na en wijzig zo spoedig mogelijk waar nodig. Vanaf mei kan u vervolgens uw fiscale fiche (inkomsten 2022, aanslagjaar 2023) raadplegen op het privaat luik.

Met het oog op de uitbetaling van de pro-Deovergoedingen is het belangrijk dat een correct rekeningnummer is gekend. Hierbij een oproep om uw rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) tegen uiterlijk 24 april 2023 te registreren of actualiseren via my.advocaat.be (mijn profiel). Op dat rekeningnummer worden de vergoedingen gestort die dit jaar worden uitbetaald.

Indien u niet tijdig een rekeningnummer tweedelijnsbijstand (standaard) opgeeft, wordt de vergoeding aan uw balie gestort en volgt de balie dit verder op.

Een globaal overzicht van uw dossiers voor uitbetaling in 2023 kan u binnenkort in de nieuwe BJB-module raadplegen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.