Kortrijk / 200 euro

Laat de antiwitwas u de das(h) niet omdoen

De witwasproblematiek is alles overheersend geworden. Dit is niet alleen zo in het strafrecht, maar ook en vooral in het economisch verkeer. Elke week staat er in de krant wel een bericht over een financiële instelling die het niet al te nauw heeft genomen met haar antiwitwasverplichtingen en daarom zeer zware boeten krijgt opgelegd. Het blijft echter geen aangelegenheid van banken alleen. Naast cijferberoepen zijn ook juridische beroepen, waaronder advocaten, onderworpen aan deze administratieve antiwitwasverplichtingen, zoals ze zijn vastgelegd in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld.

Veel confraters distantiëren zich van dit onderwerp en denken dat ze er niets mee te maken hebben, “NA of not applicable” voor hun praktijk. Ten onrechte, zo blijkt uit de controles uitgevoerd door de stafhouder.

Deze workshops, die worden georganiseerd in samenwerking met confraters Johan Speecke en Liesbeth Saelen, hebben tot doel de wettelijke verplichtingen voor de advocatuur (incl. een aantal best practices op vlak van interne organisatie) te overlopen en de advocaten bewust te maken van de noodzaak zich daaraan te conformeren.

 

Wanneer

Workshop 1: donderdag 25 januari 2024 van 13u30 tot 17u30
Workshop 2: donderdag 1 februari 2024 van 13u30 tot 17u30

 

Waar (locatie onder voorbehoud)

Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk (polyvalente zaal)
 

Inhoud

Workshop 1

 • Algemene achtergrond, context en wettelijk kader
 • Wanneer is de witwaspreventiewet van toepassing op mij als advocaat
 • Quid indien er geen geviseerde activiteiten zijn? Waakzaamheid voor bepaalde zaken (cf. contante betalingen; risico op strafbare deelneming aan een witwasmisdrijf, aandacht voor nepprocedures,…)
 • Risk Based Approach
 • Interne organisatie en procedures
 • Verantwoordelijkheden
 • Verplichting tot opleiding
 • Identificatie van de cliënt
 • Identificatie van de UBO van de cliënt / lasthebber
 • Praktische implementatie van het modelhandboek en de modeldocumentatie van de OVB
   

Workshop 2

 • Bepalen en impact van risicoprofiel van de cliënt
 • Doorlopende waakzaamheid m.b.t. de cliënt
 • Bewaring gegevens cliënt
 • Te verstrekken informatie aan de cliënt
 • Analyse van atypische verrichtingen
 • Melding aan de stafhouder (en gevolgen van deze melding)
 • Praktische implementatie van de modeldocumentatie van de OVB
 • Controle op de naleving van de diverse verplichtingen door de stafhouder
 • Sancties
   

De kostprijs bedraagt 200 euro voor de twee workshops, over te maken op rekeningnummer BE11 6301 3053 1848 van de balie West-Vlaanderen (u kan enkel voor de beide workshops samen inschrijven).

Er werden 4 punten permanente vorming per workshop aangevraagd bij de bevoegde commissie van de OVB.

Uw inschrijving is pas definitief na inschrijving én betaling.

Inschrijven