Webinar / 35 - 105 euro

Marathonles is more!

Voor het vijfde jaar op rij trachten we ook vanuit de balie - samen met het aanbod van de Conferenties - het brede advocatenpubliek aan te moedigen en te ondersteunen bij het behalen van het voorziene aantal punten permanente vorming.

Ons credo blijft daarbij ongewijzigd: inzetten op voortdurende bijscholing door middel van kwaliteitsvolle opleidingen tegen uiterst democratische prijzen.

Ook dit jaar hebben we enkele topsprekers uit diverse rechtstakken weten te strikken om hun kennis en kunde met ons te delen aan de hand van enkele zeer recente topics.

 

Praktisch

Een lesmarathon op 22 juni 2023 met 3 afzonderlijke webinars.

Voor de prijs van 105 euro heeft u 3 topsprekers over 3 topthema’s. Het is daarbij ook mogelijk om voor een webinar afzonderlijk in te schrijven voor 35 euro.

Uw inschrijving is pas definitief na inschrijving én betaling op rekeningnummer BE11 6301 3053 1848 van de balie West-Vlaanderen met vermelding van 'uw naam + lesmarathon 2023'.

Voor deze webinardag werd een totaal van 6 punten permanente vorming aangevraagd, hetzij 2 punten per webinar.

 

Programma

Sessie 9u - 11u | Stress en de specifieke uitdagingen van het advocatenberoep – eerste tips voor hogere veerkracht en meer welzijn – wat ik leerde voor, tijdens en na mijn burn-out (in 2017)

Volgens de International Bar Association scoren advocaten gemiddeld slechts 51/100 op de welzijnsschaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Doorsnee burgers overal in de wereld halen gemiddeld 75/100… terwijl hun materiële omstandigheden meestal een stuk minder zijn dan deze van advocaten. Het is wetenschappelijk bewezen dat een brein dat niet onder stress staat beter presteert en creatiever is. Ons cliënteel (en wijzelf natuurlijk) zijn dus gebaat bij hoger welzijn en meer veerkracht. Het is daarom zelfs de vraag of we als advocaten niet professioneel verplicht zijn ervoor te zorgen dat we ons ‘in vorm’ voelen. Nog los van het feit dat het prettiger leven is, wanneer we stress kunnen verminderen en zelfs vermijden.

De spreker zal een uiteenzetting geven over veerkracht en welzijn in de advocatuur met inzichten en oefeningen.

Spreker

,

 

 

 


Jeff Keustermans, advocaat aan de balie van New York en Brussel, publiceerde boeken en talrijke artikelen over Belgisch en Europees intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht, en wordt geregeld gevraagd als spreker op studiedagen en gastdocent aan Belgische en buitenlandse universiteiten. Naast zijn werk als advocaat ontwikkelde hij de training ‘SERVO Helder Groeien’ die stress en burn-out helpt te voorkomen en bijdraagt tot een bloeiende professionele en persoonlijke ontwikkeling. Over de efficiënte aanwending van de kenmerken van ons bewuste en onbewuste brein schreef hij in 2018 de syllabus “SERVO-training voor efficiënt beheer van je energie en tijd”.

 

Sessie 11u - 13u | De advocaat, vrij om te ondernemen

Het is intussen niet onbekend dat het advocatenkantoor voor uitdagende tijden staat en zal mee moeten evolueren. Niet alleen de digitalisering dwingt tot verandering, maar er is ook een toenemende druk om als advocaat te ondernemen, om koers te kunnen zetten richting innovatie in de advocatuur. Pieter maakt in deze sessie een SWOT-analyse van de advocaat alsook van de trends in de juridische markt. Wat zijn de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen voor de advocatuur vandaag? Wat is strategie en waarom heeft een advocaat die nodig? Wat is de betekenis van HR voor een advocatenkantoor? Welke marketingstrategieën zijn toepasbaar? Tijdens de sessie worden handvaten aangereikt om het ondernemen als advocaat naar een hoger niveau te tillen. Dit gebeurt op een pragmatische manier, bekeken door de bril van de advocaat, waarbij alle werkinstrumenten en praktische tips worden meegegeven.

Spreker

,

 

 

 

 

 

 

Pieter Goetghebuer is sinds 2003 advocaat-ondernemer aan de balie van Gent. Hij is oprichter en managing partner van Intolaw met kantoren te Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi. In 2019 richtte hij de groep Future Lawyers Belgium mee op met als missie om innovatie in de advocatuur te stimuleren. Pieter is auteur van het boek “De advocaat, vrij om te ondernemen”.

 

Sessie 14u - 16u | Defederalisering van Justitie?

Naar aanleiding van een studie van Arvid Rochtus en Stefaan Sottiaux (KULeuven) die in het voorjaar 2023 voorgesteld werd, is dit vraagstuk opnieuw een hot topic dat de balie als actor van justitie uiteraard aanbelangt. In deze sessie wordt stilgestaan bij een aantal mogelijke scenario’s die zich aandienen, de uitdagingen die zich daarbij stellen en mogelijke oplossingen. De spreker zal ingaan op de vraag hoe aan een dergelijke defederalisering vorm gegeven zou kunnen worden. Daarbij komt onder meer de vraag aan bod welke bevoegdheden bij de deelstaten gelegd kunnen worden inzake het veiligheidsbeleid en justitie, welke bevoegdheden nog centraal uitgeoefend kunnen worden (bv. Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie, federaal parket) en welke aandachtspunten er zijn voor de specifieke situatie in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Spreker

,

 

 

 

 


 

Jürgen Vanpraet, advocaat en grondwetspecialist verbonden aan de UGent, beschikt over een uitzonderlijke expertise op het vlak van staatshervorming en de verdeling van bevoegdheden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten. Zijn boek "De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State" werd bekroond met de Fernand Collin-prijs voor Recht 2012. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de rechtswetenschap in België.  Jürgen was tot voor kort adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen met als opdracht de voorbereiding van een volgende staatshervorming.

Inschrijven