Corona laatste update: 22/10/2021

Model verzoekschrift kosten en ereloon faillissementen

Vanaf 1 september 2021 optimaliseren de griffies van de ondernemingsrechtbank in West-Vlaanderen de procedure kosten en ereloon. Daarom worden uniforme modellen van verzoekschrift tot begroting van de kosten en erelonen ter beschikking gesteld van de curatoren.

Het Excelbestand bevat een model begroting kosten en ereloon met het oog op sluiting van het faillissement na vereffening (groen model), een model na realisatie onroerend goed met hypotheek (blauw model) en een model inzake de sluiting van het faillissement bij gebrek aan actief (rood model).

Enkele aandachtspunten:

  • Enkel de witte cellen kunnen worden ingevuld. De cellen op de lijnen die links zijn aangeduid met een rood driehoekje, zijn verplicht in te vullen. Van zodra alle vereiste cellen zijn ingevuld verdwijnen de rode waarschuwingstekens.
     
  • Alles wat moet worden berekend, wordt geautomatiseerd, ook de indexatie. In het verzoekschrift om faillissementen te sluiten bij gebrek aan actief is de berekening van wat door de Belgische Staat verschuldigd is, eveneens geautomatiseerd met verwerking van de BTW volgens de gegevens die de curator invult.
     
  • Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de kolom NvBR bij het actief en NBet bij de kosten. Het gebruik van deze kolommen laat de griffie toe om in een oogopslag de kastoestand vast te stellen.
     
  • Het verzoekschrift sluiting bij gebrek aan actief rekent het beschikbaar actief eerst aan op de kosten en dan pas op het ereloon.

Wanneer het faillissement bijzondere kenmerken vertoont dat een gebruik van het model ongeschikt maakt, wordt bij voorkeur met eigen modellen gewerkt met een gelijkaardige indeling.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.