Corona laatste update: 22/10/2021
Oostkamp / 100 of 110 euro

Op naar alternatieve sancties voor het onrechtmatig verkregen bewijs

De Conferentie Jonge Balie Brugge organiseert, in samenwerking met de Uitstraling Permanente Vorming van de VUB en de uitgeverij Story Publishers, een opleiding op vrijdag 19 november 2021 om 11 uur in het Van der Valk Hotel in Oostkamp.

De Antigoon-doctrine over onrechtmatig bewijs is ondertussen gemeenzaam gekend onder rechtspractici. Dat onrechtmatig bewijs niet meer ipso facto van de bewijsvoering wordt uitgesloten, wordt ondertussen algemeen aanvaard en werd op strafrechtelijk vlak zelfs in de wetgeving gebetonneerd. Toch moeten juristen kritisch blijven voor deze doctrine.

Momenteel wordt de problematiek van onrechtmatig bewijs vrij zwart-wit benaderd: ofwel wordt het onrechtmatig bewijs van de bewijsvoering uitgesloten ofwel wordt het bewijs tot de bewijsvoering toegelaten. In geval het onrechtmatig bewijs tot de bewijsvoering wordt toegelaten, blijkt ons rechtssysteem niet in een sanctionering te voorzien voor de gepleegde onrechtmatigheden bij de bewijsinzameling. De vraag stelt zich of dit wel in overeenstemming is te brengen met het principe van de rechtstaat. Over deze vraag buigt mr. Michel Maus, spreker van dienst, zich tijdens de seminarie.

De opleiding werd erkend door de OVB voor twee punten permanente vorming.

Inschrijven