Opnames programma 'Politierechters' in Veurne op 25 september en 9 oktober

Het televisieprogramma 'Politierechters', dat een documentaire doelstelling heeft en inzicht wil bieden in de werking van de politierechtbank, start binnenkort met opnames in West-Vlaanderen.

Het programma volgt politierechters uit heel het land. In West-Vlaanderen volgt men Geert Vandaele, politierechter in Veurne. 

Met instemming van alle partijen worden de openbare zittingen in beeld gebracht.

Voor de opnames geldt een strikt protocol:

 • De ploegen interveniëren niet tijdens de zittingen. 
   
 • Het productiehuis afficheert aan de ingang van de zittingszaal dat er audio- en video-opnames plaatsvinden en vertegenwoordigers van het programma geven vóór de zitting de nodige uitleg aan alle partijen, ook aan hun advocaten, om deze toe te laten in volle vrijheid en met kennis van zaken te beslissen of zij al dan niet in beeld willen komen.
   
 • Het productiehuis overhandigt aan eenieder een formulier waarbij deze wordt verzocht schriftelijk toelating te geven om zijn stem en afbeelding te gebruiken. Enkel de zaken waarvoor toelating werd verleend worden gebruikt in het programma.

Het productiehuis (Borgerhoff & Lamberigts TV) zal de balie op voorhand inlichten over de geplande opnames. Die informatie zal u vervolgens op deze pagina kunnen raadplegen. 
 

Agenda opnames in de politierechtbank Veurne (wordt aangevuld):

 • 19 juni 2023
 • 18 september 2023
 • 25 september 2023
 • 9 oktober 2023
   

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.