Opnames programma 'Vrederechters' in Kortrijk, Menen en Tielt (update)

Het televisieprogramma 'Vrederechters', dat een documentaire doelstelling heeft en inzicht wil bieden in de werking van het gerecht is gestart met opnames in West-Vlaanderen.

Het programma volgt vrederechters uit heel het land: zowel de steden als de meer landelijke kantons. Met instemming van alle partijen worden de openbare zittingen en de minnelijke schikkingen in beeld gebracht en zullen waar mogelijk ook plaatsbezoeken worden gefilmd om zo de verschillende aspecten van het beroep van de vrederechter in beeld te brengen. Via interviews met de vrederechters wordt dieper ingegaan op de verschillende facetten van de job.

Voor de opnames geldt een strikt protocol:

 • De ploegen interveniëren niet tijdens de zittingen. 
   
 • Het productiehuis afficheert aan de ingang van de zittingszaal dat er audio- en video-opnames plaatsvinden en vertegenwoordigers van het programma geven vóór de zitting de nodige uitleg aan alle partijen, ook aan hun advocaten, om deze toe te laten in volle vrijheid en met kennis van zaken te beslissen of zij al dan niet in beeld willen komen.
   
 • Het productiehuis overhandigt aan eenieder een formulier waarbij deze wordt verzocht schriftelijk toelating te geven om zijn stem en afbeelding te gebruiken. Enkel de zaken waarvoor toelating werd verleend worden gebruikt in het programma.

Het productiehuis zal de balie op voorhand inlichten over de geplande opnames. Die informatie zal u vervolgens op deze pagina kunnen raadplegen. 
 

Agenda opnames (wordt aangevuld):

 • 9 november 2022: vredegerecht Kortrijk I
 • 16 november 2022: vredegerecht Menen
 • 30 november 2022: vredegerecht Menen
 • 7 december 2022: vredegerecht Kortrijk II
 • 19 december 2022: vredegerecht Tielt

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.