Oproep kandidaten dienst vreemdelingenzaken

De dienst vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken zoekt advocaten(kantoren) die de Belgische Staat willen vertegenwoordigen en juridisch advies verlenen in geschillen aangaande de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de  vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 30 september 2020 aanmelden via achat.dvzoe@ibz.fgov.be. Meer informatie vindt u hier.  

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.