Veurne / 30 of 40 euro

Overzicht van het nieuwe insolventierecht

Een uiteenzetting door prof. Dr. Diederik Bruloot (UGent)

Met ingang van 1 september 2023 werd het insolventierecht andermaal grondig hervormd. Het aantal beschikbare reorganisatieprocedures werd aanzienlijk uitgebreid (openbare procedure, besloten procedure, informele procedure voor de KOIM, etc.) en ook de materie van het faillissement bleef niet van wijzigingen gespaard (o.m. gerechtelijke ontbinding als alternatief voor het faillissement, stil faillissement en nieuwe regeling inzake kwijtschelding).

Tijdens deze uiteenzetting wordt een overzicht geboden van het nieuwe “insolventielandschap” na de hervorming, met bijzondere aandacht voor de opportuniteiten.

  • Wanneer: woensdag 13 december 2023 om 18.30 uur
  • Locatie: gerechtsgebouw Veurne, Peter Benoitlaan 2 (vergaderzaal griffie onderzoek, derde verdieping, lokaal 3.3)
  • Kostprijs: 30 euro voor advocaat-stagiairs en 40 euro voor tableau-advocaten, te betalen op het rekeningnummer BE94 3800 1557 2514 van CJB Veurne met vermelding van 'naam + PV 13/12/2023'
  • Permanente vorming: er werden twee punten aangevraagd bij de OVB
Inschrijven