Brussel / 50 euro

Praktische handleiding: bijstand aan personen in gesloten centra

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen een vorming voor advocaten en sociale werkers rond personen in detentie.

Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod:

  • een korte algemene introductie over de detentiecentra;
  • de wettelijke gronden voor detentie;
  • de verschillende detentietermijnen;
  • de beroepstermijnen voor de raadkamer en de raad voor vreemdelingenbetwistingen;
  • de rol van geaccrediteerde bezoekers.

Nadien is er een mogelijkheid tot uitwisseling tussen de verschillende deelnemers.

Meer info & inschrijven