Corona laatste update: 06/03/2022
KULAK of WEBINAR / 70 of 80 euro

Rol en werking van het justitiehuis in het kader van strafrechtelijke mandaten

De Conferentie Jonge Balie Kortrijk organiseert ook dit jaar een studiecyclus waarbij sprekers uit diverse sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.

Voor een totaalprijs van 425 euro (leden) of 500 euro (niet - leden) kan u 21 permanente vormingspunten verzamelen. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te schrijven, betaalt per studieavond 70 of 80 euro.

De studieavonden starten telkens stipt om 19.00 uur en worden aangeboden in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de KULAK, met een hapje en drankje tijdens de pauze.

Voor wie liever de studieavond online wenst te volgen, geen probleem. Beide opties worden aangeboden.

 

Rol en werking van het justitiehuis in het kader van strafrechtelijke mandaten

14 maart 2023  |  De heer Tom Vallaeys

De laatste jaren werd het arsenaal aan straffen en strafuitvoeringsmodaliteiten sterk uitgebreid. De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van de gerechtelijke beslissingen die tot doel hebben bij te dragen aan een veilige en zorgzame samenleving. Dit gebeurt vanuit de optiek recidiveverminderend, schadebeperkend en herstelgericht werken.

Op deze studieavond wordt stilgestaan bij de diversiteit van opdrachten en mandaten van het justitiehuis en de wijze waarop deze opgenomen en behandeld worden.
 

Over de spreker

Tom Vallaeys is sinds 1994 justitieassistent met ervaring zowel in slachtofferonthaal als in daderbegeleiding.