Telefonische inlichtingen van de griffies

Na een vraag hierover van onze stafhouder, liet de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen weten dat de administratieve medewerkers van de verschillende secties van alle afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg van onze provincie géén telefonische inlichtingen geven in verband met
- de inhoud van een vonnis
- de stand van zaken in een bepaalde zaak
- het al dan niet neergelegd zijn van conclusies door een van de procespartijen.

Als er toch gegronde argumenten kunnen worden aangevoerd om telefonische informatie te bekomen (bijvoorbeeld hoogdringendheid voor een beroep, of een grote afstand van de rechtbank), dan zal enkel de leidinggevende griffier beslissen of de inlichtingen wel of niet telefonisch kunnen verschaft worden.

Zowel de stafhouder als de raad van de Orde betreurt dit standpunt.