Uw baliebijdrage dekt een hele lading

We berichtten u eerder al dat de baliebijdragen ongewijzigd blijven ten opzichte van vorig jaar. Penningmeester Mr. Isabelle Jaques licht toe welke kosten deze bijdrage allemaal dekt.

 

De baliebijdrage voor tableau-advocaten is 2.200 EUR en voor stagiairs 1.600 EUR. 

Volgende kosten worden daar onder meer mee gedekt:                                                                           

  • Precura: 605,38 € voor advocaten en stagiairs                                     
  • BA-verzekering: 455,33 € voor advocaten en 227,67 € voor stagiairs                                  
  • Insolvabiliteitsverzekering: 41,90 € voor advocaten en 20,95 € voor stagiairs
  • Bijdrage solidariteitsfonds: 100 € voor advocaten en 50 € voor stagiairs                       
  • Bijdrage OVB: 550 € voor advocaten en stagiairs                                                                                       
  • Overheadkosten OVB:  14 € voor advocaten en stagiairs                  
  • Cyberverzekering: 75 € voor advocaten en stagiairs                                                                                      

Bijkomende vaste kost in vergelijking met vorig  jaar is de cyberverzekering. In de vergadering van 9 april 2020 besliste de raad immers om onze balie aan te sluiten bij de door de OVB collectief afgesloten cyberverzekering. De verzekeringsovereenkomst nam voor de West-Vlaamse balie een aanvang op 22 april 2020 zodat elke West-Vlaamse advocaat vanaf die datum van de voorziene dekking geniet.

U zal vaststellen dat de balie voor 84% van de baliebijdrage van een tableau-advocaat enkel maar als doorgeefluik fungeert; voor stagiairs loopt dit zelfs op tot 94%.

De rest van de bijdrage dient voor de organisatie van onze volledige baliewerking, waarbij wij toch kunnen rekenen op de kracht van 11 gemotiveerde stafmedewerkers.

Ik dank u allen voor een tijdige betaling van de bijdrage, dit is volgens het reglement uiterlijk op 31 maart 2021.

Mag ik erop wijzen dat laattijdige betaling aanleiding geeft tot een forfaitaire verhoging van 7,5%, meer de rente overeenkomstig de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Met confraternele groeten

De penningmeester

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.