Vergeet niet om uw attesten permanente vorming tijdig in te dienen

Het departement permanente vorming herinnert graag aan de richtlijnen voor het gerechtelijk jaar 2019 - 2020.

 1. Dien uw attesten tijdig in. De uiterste datum van indienen is 30 september 2020.
   
 2. Wacht niet met indienen tot 30 september, want de attesten kunnen het ganse jaar door ingediend worden via het privaat luik.
   
 3. Kijk tijdig na of u alle attesten 2019 - 2020 hebt ingediend. Attesten ingediend na 30 september worden niet meer aanvaard.
   
 4. De attesten dienen betrekking te hebben op opleidingen gevolgd tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020. Attesten van opleidingen gevolgd vóór 1 september 2019 worden niet aanvaard.
   
 5. Voor opleidingen die nog niet erkend zijn door de OVB dient u een individuele aanvraag tot erkenning in te dienen bij de OVB via het privaat luik. Doe dit tijdig en wacht opnieuw niet tot het laatste ogenblik of tot 30 september 2020.
   
 6. Iedere advocaat moet minstens 20 punten te behalen. Ook stagiairs moeten, in de jaren waarin zij de beroepsopleiding niet volgen, 20 punten te behalen.
   
 7. De termijn voor het indienen van een gemotiveerd verzoek (bv. om medische redenen) tot vrijstelling is ondertussen verstreken.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.