What happens in the AV does not stay in the AV

In deze rubriek blikt de vicestafhouder terug op de maandelijkse algemene vergadering van de OVB.

 

Een drukke agenda kondigde zich ditmaal aan op de algemene vergadering van 30 november 2022 in Leuven.

Onze minister van Justitie legde aan de vergadering een nota voor met daarin zijn voorstellen voor de modernisering van de advocatuur.

Een breed pallet aan voorstellen betreffende:

  • de organisatie van toezicht en tucht
  • de organisatie van de balies in het algemeen en de diverse mandaten in het bijzonder
  • een afgelijnde taakverdeling tussen de balies en de communautaire Ordes
  • hervorming van de juridische bijstand
  • bediendenstatuut voor de advocaat
  • het statuut van het ereloon van de advocaat
  • onverenigbaarheden
  • stage

Het standpunt van de OVB werd hieromtrent gevraagd.

Gezien de veelheid aan materie zullen alvast niet alle onderwerpen in afzonderlijke adviescommissies ondegebracht worden, het zou de zaken al te zeer vertragen. De commissie deontologie inschakelen kan wel nuttige zaken bijbrengen.

De agenda werd alvast bepaald: een aantal onderwerpen zal bij voorrang behandeld worden op de AV van december, de rest in februari.

De vergadering wees er daarbij op dat onze beroepsgroep alle belang behoudt bij zelfregulering.

Tweede belangrijke agendapunt was de goedkeuring van de begroting voor het volgende werkingsjaar. Bestuurder Hans De Meyer gaf uitgebreid toelichting: oorspronkelijk werd een begroting opgesteld met als insteek de bestaande OVB-bijdragen te behouden.

De gekende problemen rond inflatie en stijging van de energieprijzen toonden echter algauw dat zoiets onmogelijk bleek. Aan inkomstenzijde wordt verder werk gemaakt van de uitbouw van het opleidingsinstituut. 

De vergadering keek en zag dat het goed was of alvast moeilijk beter kon gezien de omstandigheden. De begroting werd goedgekeurd met vervolgens helaas ook de voorgestelde verhoging van de OVB-bijdrage.
 

Alain Vanryckeghem
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.