Corona laatste update: 22/10/2021
Kortrijk / 100 - 250 euro

Workshops witwaspreventiewetgeving

De verplichtingen van de advocaat inzake witwaspreventiewetgeving nemen alsmaar toe.

Op hun beurt worden de balies geconfronteerd met de verplichting om zowel controles van op afstand als controles ter plaatse in de kantoren uit te voeren.

Om u de kans te geven het bos door de bomen te zien, organiseert de balie West-Vlaanderen in samenwerking met mr. Johan Speecke en mr. Liesbeth Saelen drie praktische workshops inzake de witwaspreventiewetgeving.

Deze workshops richten zich tot de advocaten in een (al dan niet grote) associatie evenals tot de eenmanskantoren.

In de workshops zal in kleine groep de wetgeving en de door de OVB ter beschikking gestelde documentatie doorgenomen worden zodat u deze praktisch kan implementeren.

Door deze workshops in kleine groep te organiseren zal eenieder de specifieke vragen kunnen stellen die op zijn/haar concrete praktijk als advocaat van toepassing zijn.
 

Wanneer
 • Workshop 1: donderdag 18 november 2021 van 13u30 tot 17u30
 • Workshop 2: donderdag 25 november 2021 van 13u30 tot 17u30
 • Workshop 3: donderdag 2 december 2021 van 13u30 tot 17u30
   
Waar

Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk (polyvalente zaal)

De workshops zullen uiteraard plaatsvinden in overeenstemming met de coronamaatregelen, maar gezien het om praktische workshops gaat kiezen we er bewust voor om deze fysiek te laten plaatsvinden (indien de situatie het op dat moment toelaat).
 

Inhoud

Workshop 1

 • Algemene achtergrond, context en wettelijk kader
 • Wanneer is de witwaspreventiewet van toepassing op mij als advocaat
 • Quid indien er geen geviseerde activiteiten zijn? Waakzaamheid voor bepaalde zaken (cf. contante betalingen; risico op strafbare deelneming aan een witwasmisdrijf, aandacht voor nepprocedures,…)
 • Risk Based Approach
 • Interne organisatie en procedures
 • Verantwoordelijkheden
 • Verplichting tot opleiding
 • Praktische implementatie van het modelhandboek en de modeldocumentatie van de OVB

 Workshop 2

 • Identificatie van de cliënt
 • Identificatie van de UBO van de cliënt / lasthebber
 • Bepalen en impact van risicoprofiel van de cliënt
 • Doorlopende waakzaamheid m.b.t. de cliënt
 • Bewaring gegevens cliënt
 • Te verstrekken informatie aan de cliënt
 • Praktische implementatie van de modeldocumentatie van de OVB

Workshop 3

 • Analyse van atypische verrichtingen
 • Melding aan de stafhouder (en gevolgen van deze melding)
 • Praktische implementatie van de modeldocumentatie van de OVB
 • Controle op de naleving van de diverse verplichtingen door de stafhouder
 • Sancties
   

De kostprijs bedraagt 100 euro per workshop en 250 euro voor de driedelige reeks, over te maken op rekeningnummer BE11 6301 3053 1848 van de balie West-Vlaanderen.

Er werden punten permanente vorming aangevraagd bij de erkenningscommissie van de OVB.

Inschrijven