Baliebijdrage 2019 goedgekeurd.

De raad van de Orde heeft in haar raadszitting van 8 januari 2019 beslist dat de baliebijdrage voor het kalenderjaar 2019 2 000 euro voor de tableau - advocaten en 1 450 euro voor de advocaten - stagiairs bedraagt.

De facturen worden eerstdaags verzonden.

Het reglement inzake de baliebijdragen, goedgekeurd door de raad van de Orde op 8 november 2018, vindt u hier.