HENRI blaast 50 kaarsjes uit!

De vijftigste editie van het baliemagazine HENRI in e-mail-formaat is een feit. 937 dagen na de geboorte van de balie West-Vlaanderen en 897 dagen na de eerste editie van dit magazine, lijkt het niet ongepast te stellen dat we intussen aardig gerodeerd zijn.

Bij dit feestnummer staan we even kort stil, kijken we achterom en maken we bovenal verder plannen voor de toekomst (de term vooruit heeft op dit ogenblik te veel connotaties).

U weet dat HENRI, vernoemd naar de eerste stafhouder op de West-Vlaamse klei, bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant een digitaal magazine dat u zelf kan moduleren door aan te geven welke informatie u wél en welke u informatie u niét in uw inbox wenst te ontvangen. Hierbij horen ook de berichten van de stafhouder waarvoor u geen opt-out kan plegen. Aan de andere kant www.henribaliemagazine.be waar alle informatie vanuit de diverse uithoeken van onze fijne balie mooi voor u wordt opgelijst.

En ondertussen is HENRI zelfs meer geworden. Vanuit HENRI worden namelijk ook onze zgn. socials zoals Facebook en LinkedIn gevoed en trachten we op deze wijze ook de West-Vlaamse advocaat te bereiken en te informeren.

Ambitie was om de West-Vlaamse advocaat een platform te kunnen bieden waar de voor hem/haar nuttige informatie gebundeld zou worden. Het bos en de bomen en vice versa, u kent het wel. Na raadpleging van de 'top 10 meest gelezen berichten' van dit medium kan er met voorzichtige trots worden geopperd dat we hier minstens ten dele in het opzet geslaagd zijn. Bovenaan prijkt de homepage van het magazine, wat laat veronderstellen dat bezoekers zich komen aanmelden met het doel om de webstek effectief te verkennen of documentatie die op de webstek staat op te snorren. Op nummer 2 - hoe kan het in deze tijden ook anders - staat de COVID-19 pagina. Een eigentijds kwaad, waarvan we vanuit de redactie hopen dat dit snel een naar maar vergeten recordaantal bezoekers betreft. Vanaf maart 2020 was, en is, dit evenwel dé bron voor de West-Vlaamse actor in justitie (and beyond) waarop de meest recente informatie inzake de sanitaire maatregelen vergaard wordt. Er wordt nog steeds veel moeite gedaan om deze bijzonder verregaande praktische beslommeringen op een overzichtelijke wijze te bundelen. Onze vacaturepagina staat op 3, wat ons leert dat deze een groot bereik heeft en het kennelijk de moeite is om gebruik te maken van deze (nog steeds) gratis mogelijkheid om te adverteren voor West-Vlaamse advocaten en -kantoren. Wegwijs naar de modellen en informatie inzake verslaggeving in dossiers betreffende bewindvoering bekleedt plaats 4. Onze advocaten-stagiairs zoeken hun weg in onze gebundelde stagiairsinfo op plaats 5. Nog noemenswaardig is ook dat de bijdrage over de gevolgen voor de advocatuur van een GDPR-boete aan een gerechtsdeurwaarder hoge toppen scheert wat betreft bezoekerscijfers (en inhoud natuurlijk). De top 10 wordt vervolledigd met informatie over de balieverkiezingen en kandidaten en nog over de baliebijdrage. Informatie over de interne werking van de balie dus.

Het aantal bezoekers van deze website, als unieke bezoeker of als doorklikker vanuit de mailing, doet ons vermoeden dat HENRI werkt én dat de balie West-Vlaanderen in het opzet en de ambities van confrater Bram Vandromme slaagt. Want laat ons wel wezen, we hebben onze eerste chef Communicatie van de balie West-Vlaanderen dan wel moeten afstaan aan de OVB, het is aan de hand van zijn krijtlijnen dat HENRI verdere invulling krijgt.

Nu goed, de loftrompet is ook maar wat ze waard is. HENRI moet gevoed worden wil het een medium zijn met informatie van, voor en door (West-Vlaamse) advocaten. En dat is een taak voor ons allemaal, of minstens zij die zich hiertoe geroepen voelen. We beschikken daarbij over diverse rubrieken waar ruimte wordt aangeboden voor het delen van de visie van een advocaat (zoals Bart's branie), maar we trachten ook maximaal mogelijkheden te bieden voor de advocaat die zijn / haar ei kwijt wil. Een juridische bijdrage,  een ethische of culturele overpeinzing of een mening die gedeeld moet worden om eender welke andere reden. HENRI werkt en kan maar werken bij de gratie van de lezer én auteur. Bij deze willen we dus vanuit de redactie een warme oproep doen om in de pen te kruipen. Om nog even te herinneren aan het opzet van de geestelijke vader van HENRI: ‘(…) misschien bent u een getalenteerd fotograaf in uw vrije tijd of wil u een review schrijven over een leuk boek? Of u neemt een innovatief initiatief met uw kantoor? Kan ook! Of wie weet wordt HENRI in de toekomst vooral ook veel videomateriaal?’.

Insteken, bijdragen en commentaren zijn dus altijd welkom via henri@baliewestvlaanderen.be.

Wij doen intussen door en kijken uit naar de volgende feestelijke editie.

Frédéric Busschaert, Frede Van In, Meindert Gees
Departement communicatie & IT

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.