Herinnering: termijn van 15 dagen voor betwisting herleiding punten

De correct ingediende verslagen worden door het BJB gecontroleerd met het oog op de toekenning van punten voor de geleverde prestaties.

Indien de controleur een onregelmatigheid opmerkt of een evaluatie van de prestaties overweegt die verschilt van de door de advocaat voorgestelde prestaties, past de controleur de punten aan in de BJB-module.

Uw dossier krijgt bij herleiding vervolgens de status 'voorstel afsluiten - wijziging BJB'.

U krijgt een notificatie per mail met de vermelding 'spoedeisend'. U moet vervolgens inloggen in het dashboard in de BJB-module om de details van de herleiding te kennen.
 

,In het dossier kan u via het tabblad 'afsluiten' de herleide prestaties raadplegen en deze aanvaarden of weigeren. Dit dient u te doen binnen de 15 dagen (deze termijn is strikt en werd eerder gecommuniceerd via Henri).

Indien u weigert, dient u de weigering te motiveren in het daartoe voorziene veld 'opmerking van de advocaat' onder de code.

Daarna klikt u op 'opslaan tab afsluiten'.

Daarna op 'doorsturen naar BJB', uw dossier krijgt opnieuw de status 'voorstel afsluiten'. 
 

,


Bij gebrek aan opmerkingen binnen de 15 dagen, wordt verondersteld dat de advocaat akkoord gaat met de voorgestelde herleiding.
 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.